Informacje przydatne dla użytkownika

Dla wygody naszych Klientów przygotowaliśmy kilka przydatnych informacji i plików do pobrania.
Jakie są minimalne odległości oczyszczalni od budynków i elementów infrastruktury?

Warunki lokalizacji zbiorników oczyszczalni oraz zbiorników szczelnych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Wymagane obowiązującym prawem minimalne odległości lokalizacji oczyszczalni od budynków i od elementów infrastruktury przedstawia poniższy rysunek.

Teravolta Sp. z o.o. - mapka odległości

Czy eksploatacja oczyszczalni jest skomplikowana?

Użytkowanie oczyszczalni ścieków nie wymaga specjalistycznej wiedzy oraz szczególnych zabiegów. Oczyszczalnia charakteryzuje się dużym bezpieczeństwem, nie wydziela przykrych zapachów i nie potrzebuje częstego zamawiania wozu asenizacyjnego (szambowozu). Eksploatacja oferowanych przez nas oczyszczalni jest bardzo prosta i można opisać ją w dwóch punktach.

  1. Przed rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni należy wrzucić do jej wnętrza aktywacyjną dawkę biopreparatu.
  2. Opróżnianie zbiornika z osadu należy przeprowadzać raz na 1,5 - 2 lata. Ostateczny czas opróżniania zbiornika jest uzależniany od ilości zgromadzonego w nim osadu.

Co zrobić z wodą powstałą w procesie oczyszczania?

W procesie oczyszczania ścieków powstaje woda, którą można odprowadzić do zbiornika szczelnego. Zgromadzoną w nim wodę można ponownie wykorzystać w gospodarstwie domowym np. do:

  • napełniania spłuczek w WC,
  • podlewania,
  • nawadniania liniowego,
  • nawadniania kompostownika.

Czy założenie oczyszczalni ścieków jest opłacalne?

Założenie oczyszczalni jest najbardziej opłacalnym i najlepszym sposobem odprowadzania ścieków z obiektów, które nie posiadają możliwości ich odprowadzenia do sieci kanalizacji miejskiej. Zaletą wybudowania biologicznej oczyszczalni są niskie koszty jej eksploatacji. Własna oczyszczalnia ścieków to również możliwość ponownego wykorzystania wody odzyskanej w procesie oczyszczania ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są działaniami proekologicznymi, co oznacza możliwość ubiegania się o dofinansowanie jej zakupu. Założenie oczyszczalni biologicznej jest opłacalne również ze względu na ograniczony nakład pracy związany z jej eksploatacją. Najważniejszej jest jednak to, że poniesione koszty na jej wybudowanie zwracają się już po kilku latach użytkowania.


Teravolt - Oczyszczalnie ścieków OMR
Teravolt - Oczyszczalnie ścieków OMR
Teravolt - Oczyszczalnie ścieków OMR


Oferujemy wynajem minikoparek oraz prace ziemne

W oparciu o posiadany sprzęt świadczymy również usługi w zakresie prac ziemnych, wynajmu minikoparek wraz z operatorem sprzętu. ZOBACZ

Teravolt - Prace ziemne minikoparkami